Elállási nyilatkozat

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Unimatrix, Hüvely Balázs István egyéni vállalkozó

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 181.

E-mail: info@unimatrix.hu

Telefon: +36-30-360-7874

Szerződő felek:

Eladó: Hüvely Balázs István egyéni vállalkozó (unimatrix.hu webshop üzemeltetője)

Vevő, fogyasztó:

Elállási szándékkal érintett szerződés illetve számla sorszáma:

1 . Alulírott/ak ………………………………kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

2. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

3. A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.: